”Leviatanin” valmistumisesta (saatteeksi)

Kuvituskuva
Rare Book Division, The New York Public Library. "Total eclipse of the sun" The New York Public Library Digital Collections. 1881 - 1882.

Arvoisa komentaja,

 

ensin tahdon esittää vilpittömän anteeksipyynnön raportin viivästymisen johdosta. Vaikka erillisprojekti ”Leviatanille” suomanne varat ovat kuluneiden vuosien aikana olleet mitä yltäkylläisimmät, olemme törmänneet akuuttiin resurssipulaan sekä suoranaisiin viime hetken vastoinkäymisiin. Raportin myöhästyminen kolmella viikolla on joka tapauksessa täysin minun vastuullani. Mutta se siitä! Haasteista on selvitty ja projektin lopputuote voidaan ottaa käyttöön miltei välittömästi.

Seuraavat 142 liitesivua kuvaavat aikaansaannoksemme teknistä puolta – tässä saatekirjeessä pyrin yksinomaan selittämään projektin ominaispiirteet käytännöllisen taktisesta näkökulmasta, minkä oletan kiinnostavan Teitä henkilökohtaisesti eniten. Pahoittelen vuolaasti, mikäli osa kuvauksesta vaikuttaa parhaista yrityksistäni huolimatta ns. mystiikalta. Vika on jälleen yksinomaan minun. Ehkä tutkimus- ja tuotekehitysyksikkömme tieteelliset asiantuntijat osaavat tulevalla vierailullanne valottaa Leviatan-projektia minua taidokkaammin. Tästä lisää lopussa! (Tietääkseni olette kysellyt innokkaasti huippusalaisen yksikkömme tavoitteista ja saanut vain epätyydyttäviä vastauksia. Tämä oli ikävää mutta välttämätöntä työn ollessa kesken.)

Lähtökohdat sentään tiedätte: Leviatan syntyi paikkaamaan ns. klassisten ydinohjusten spatiaalisia ja temporaalisia epäkohtia (toisin sanoen niiden perin pohjin tuttua toimintatapaa) kuitenkaan tinkimättä niiden materiaalisista ja eksistentiaalisista seurauksista (toisin sanoen niiden tehokkaista vaikutuksista). Ydinohjus voi aiheuttaa laajamittaista tuhoa vihollisvaltion maaperällä, mutta sen puutteeksi on todettu varsinkin fysiikan lakien vanhakantainen noudattaminen – nostan esiin seuraavat seikat:

  1. Ydinohjuksen räjähdys alkaa tietystä pisteestä, josta se leviää ennalta-arvattavasti ulospäin, kunnes räjähdys saavuttaa äärirajansa. Tämä piiri on aina tietyn säteen päässä keskipisteestä, ja hävitys kohdistuu käytännössä räjähdyksen halkaisijan sisäpuolelle. Räjähdystä on teoriassa mahdollista paeta, mikäli ihmisyksilö ei sijaitse sen keskiössä. Todennäköisyys selviytyä kasvaa kauempana keskiöstä.
  2. Itse tapahtuma on äärimmäisen nopea, ja hävityksen prosessi katkeaa heti räjähdyksen päätyttyä. Tässä yhteydessä en ota kantaa epäsuoriin seurauksiin kuten radioaktiivisen säteilyn aiheuttamiin haittoihin; pyrin vain painottamaan itse räjähdyksen lyhytikäisyyttä.
  3. Alue pyyhkiytyy välittömästi ja suurilta osin tyhjäksi, eikä räjähdys erota hyödyllistä materiaa hyödyttömästä. Lisäksi materiaaliset tuhot vähenevät kauempana keskiöstä vastaavan ”epäreiluuden” mukaisesti.
  4. Laajamittaisen ydinsodan tapauksessa nopeat ja näkyvät räjähdykset merkitsevät maailman autioitumista ja globaalin yhteiskuntajärjestyksen luhistumista. Ensimmäisen iskun alusta viimeisen iskun loppuun saakka vallitsee täydellinen vihamielisyys eri osapuolten kesken, mikä johtaa useisiin haittavaikutuksiin. Esimerkiksi maailmankauppa kärsii.

Kuten valtiojohtommekin (yhdessä monien muiden johtavien elinten kanssa) on todennut, tällainen yksiselitteisen lineaarinen ja välitön annihilaatio ei palvele nykyhetken tarpeita eikä edusta modernin ihmisen monitahoista ajatusmaailmaa. Toisaalta potentiaalisten vihollisten täydellinen hävittäminen on edelleen oleellinen, jollei oleellisin, työkalu intressiemme suojelemiseksi.

Tätä taustaa vasten voin ilolla todeta, että Leviatan-projekti uudistaa ydinsotaa tavalla, jota edeltäjämme fysiikan ja aseteknologian tutkimusten saralla eivät olisi osanneet kuvitellakaan.

Yksittäisellä ydinräjähdyksellä on jatkossakin tilakohtaiset rajansa: Leviatan-pommin detonaatio tuottaa edeltäjiensä lailla tietyn halkaisija x:n suuruisen tuhoalueen. Keskipisteestä käsin laajenevan ja rivakasti etenevän, ”fyysisesti johdonmukaisen” räjähdyksen sijaan Leviatan on kuitenkin välittömästi detonaatiohetkellä koko tuhoalueensa laajuinen. Aikajänteeltään Leviatan-räjähdys on puolestaan yli viisi miljoonaa kertaa aiempia hitaampi. Toisin sanoen räjähdys jatkuu vuosia, mahdollisesti jopa vuosikymmeniä (tietyistä muuttujista riippuen).

Saatatte nyt pohtia tällaisen aseen hyödyllisyyttä tai mahdollisesti jopa sen täysjärkisyyttä. Pyrin siis selittämään asian toisin: räjähdyksen käynnistyessä koko alueen mittaisena ja jatkuessa vuosien ajan tuho on spatiaalistemporaalisesti hajautettua, mikä merkitsee sen toteutumista satunnaisuuden periaatteita noudattaen. Toisin sanoen räjähdys hävittää asioita eri puolilta räjähdysaluetta hitaasti, joskin kiihtyvää tahtia, kunnes täydellinen tyhjyys on saavutettu.

Tämän käsittäminen helpottuu käytännön kuvauksella: sanokaamme, että Leviatanin kohteesta katoaa ensimmäisen viikon aikana esimerkiksi kolme kukkaa kedolta, muutamia hyttysiä ja eräs keskikokoinen kivi. Seuraavalla viikolla alueella sijaitsevasta talosta häviää kynä, kadulta paloposti, eräältä ihmiseltä hiukset päästä ja toiselta sormus sormesta. Kolmannella viikolla saatamme kuvitella jo muutamien autojen pyyhkiytyvän pois, ehkäpä kokonaisen ihmisenkin. Tahdin kiihtyessä alkavat kadota rakennukset, puistot, asuinalueet ja kokonaiset armeijayksiköt. Tämä tapahtuu ilman minkäänlaisia fysiikan lakien orjuuttamia tulipalloja, paineaaltoja, sienipilviä ja radioaktiivisia jättömaita.

Hidas ja hajautettu hävitys on paitsi esteettisempi ja omaperäisempi myös vaikeampi havaita ajoissa. Ei enää maanjäristyksiä, sokaisevaa kirkkautta ja korvia vihlovaa ääntä. Katoavat asiat ovat pitkään niin pieniä, etteivät ihmiset käsitä niiden puutetta ollenkaan, ja vielä sittenkin, kun hävitys on mittavampaa, he kuvittelevat sen satunnaiseksi ja ohimeneväksi ilmiöksi. Ihmisten sopeutumiskyky tällaisten muutosten edessä on hämmästyttävä varsinkin sen kohdistuessa ns. ei-inhimilliseen materiaan. Samanaikaisesti Leviatan-isku aiheuttaa kuitenkin merkittävää toiminnallisuuden ja yleisen järjestyksen heikkenemistä yhteiskunnassa, joka on joutunut sen kohteeksi: talous, infrastruktuuri ja hyvinvointi (turvallisuuden tunteeseen yhdistettynä) kärsivät aina vain voimakkaammin.

Tästä huolimatta Leviatan-sota mahdollistaa normaalien suhteiden säilyttämisen viholliseen, onhan isku pitkään lähes näkymätön (oikeastaan se nimenomaan tekee näkymättömäksi saattamatta mitään näkyväksi). En ole ekonomisti, mutta esitän, että vientimme saattaa jopa vilkastua, mikäli kykenemme tarjoamaan raaka-aineita ja elintarvikkeita viholliselta katoavien tilalle. Maailmantalous, oman valtiomme kukoistuksesta puhumattakaan, ei täten ole uhattuna laisinkaan. Toisaalta voimme pyrkiä siirtämään tuhoalueen resursseja toisaalle ennen kuin ne pyyhkiytyvät pois – tarkoitan materiaalisten hyödykkeiden ”omistusoikeuden muutosta” sekä joidenkin merkittävien ihmisten kuljettamista turvaan ajoissa. Riskit jäävät mitättömiksi, ja ”aivovoiman” pelastaminen rekrytointitarkoituksessa on pitkälti humanitääristä työtä. Muistelkaa Operaatio Paperclipiä!

Sanomattakin selvää, ettei mikään tällainen olisi mahdollista keskellä ”kuumaa” ydinsotaa!

Tässä vaiheessa olette epäilemättä vakuuttunut Leviatanin nerokkuudesta; toivon mukaan hihkutte jo riemusta. On ensiarvoisen onnekasta – ja pitkälti Teidän avokätisyytenne ansiota – että saimme tulevaisuuden hajautetun ydinohjuksen valmiiksi ennen vihollisiamme. Ase on läpikotaisin testattu ja (suokaa anteeksi kuivakka sanaleikki näin projektin loppusuoralla) ”pomminvarma”. Tahdonkin kutsua Teidät ja esikuntanne vierailulle tutkimuskeskukseemme mitä pikimmiten, niin saatte demonstraation hallitusta Leviatan-kokeesta. Sitä on täysin turvallista seurata etäältä.

Lopuksi toistan itseäni ja pyydän uudelleen anteeksi raportin viivästymistä. Viimeisen kuukauden sisällä olemme joutuneet ikävän ilkivallan – sekä, rehellisesti sanottuna, huonon tuurin – uhreiksi. Arvokasta dataa sisältävä kovalevy on epähuomiossa sijoitettu tuntemattomaan paikkaan ja muutamat oleelliset tekniset välineemme ehtivät hukkua, minkä lisäksi emme ole tavoittaneet projektin johtavaa insinööriä yli viikkoon. Tekniikka on onneksi aina korvattavissa, ja insinöörin olinpaikka on epäilemättä saatu selville siihen mennessä, kun tämä raportti lepää pöydällänne. Mikään ei toisin sanoen estä projekti Leviatanin voittokulkua.

Mitä menestyksekkäimmin yhteistyöterveisin,

Z.Z.

TkT, FT

Yli-inh. Er.Pr.

Spek.AT.

AAv1Y